Get Adobe Flash player
Facebook Image

Wat doet SWB binnenkort?


Strict Standards: Declaration of JevDate::toSql() should be compatible with JDate::toSql($local = false, JDatabase $dbo = NULL) in /home/deb44111/domains/scoutingwillembarendsz.nl/public_html/components/com_jevents/libraries/jevdate.php on line 16
No events
January 2023
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ledensite

aanmelden voor de ledensite

Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid binnen scoutingvereniging Willem Barendsz en de stichting Winthont.

Sociale Veiligheid:

Wij (de Groepsraad, het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur) vinden het binnen onze vereniging Scouting Willem Barendsz belangrijk dat onze leden en vrijwilligers in een sociaal veilige omgeving leuke, leerzame en uitdagende scoutingavonturen kunnen beleven.

Wat wordt verstaan onder sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen onze vereniging Scouting Willem Barendsz en de stichting Winthontbetekent dat onze leden en vrijwilligers zich beschermd weten, en voelen, tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging en stichting.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van de geldende normen en waarden, gedragingen in strijd met de scouting-gedragscode en strafbare zaken volgens de Nederlandse wet.Zoals (maar niet gelimiteerd tot): overtredingen in strijd met de goede zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, discriminatie in het algemeen en discriminatie op grond van het geslacht, geaardheid enz.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden en vrijwilligers op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustzijn en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode die wij hanterenis opgesteld door scouting Nederland en geeft grenzen aan met betrekking tot het contact en de omgang met minderjarigen. Deze code dient, door iedereen die een leidinggevendefunctie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij hanteren de gedragscode van Scouting Nederland die je kunt downloaden via deze link(www.scouting.nl gedragscode).Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode tijdens de officiële installatie.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.

Een verplichte toetsing d.m.v. een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers en leidinggevenden is één van de maatregelen die de scouting vereniging Willem Barendszen de stichting Winthont toepastomproactief na te gaan of iemand een bedenkelijk verleden heeftwelkeeen veilige omgeving binnen onze vereniging in de weg staat.

Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederlanden van Scouting Willem Barendsz bieden voldoende mogelijkheden om bij in gebreke blijven van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken,maar hebben we ook, conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort stageperiode zijn. In die proefperiode zoomen we samen met onze speltak begeleiderin op o.a.: de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerleitrainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Vertrouwenspersoon Scouting Willem Barendsz

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals: (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of een ander (a)sociaal aspect, staatdevertrouwenspersoon van de Scouting Willem Barendszvoor je klaarJolanda Heijkoop +31610246546.

Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11.

De kerntaak van de Groepsraad, het dagelijks bestuur en het stichtingsbestuur is het voorkomen van onveilige (sociale) situaties. Daar hebben we iedereen bij nodig, mocht u als ouder, verzorger of vrijwilliger het vermoeden hebben van een onveilige sociale situatie binnen onze vereniging, neem dan direct contact op met de vertrouwenspersoon Jolanda Heijkoop, het bestuur of het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland.

Namens de Bestuurders van de Scoutinggroep Willem Barendsz en de Stichting Winthont.

Privacy beleid

21 juni 2018

Scouting Willem Barendsz hecht veel waarde aan de bescherming van 
persoonsgegevens. In het privacy beleid staat beschreven hoe de 
vereniging omgaat met persoonsgegevens.

De vereniging doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat 
daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.

Lees hier ons privacy beleid en klik hier voor de matrix vastlegging
persoonsgegevens.